VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten >

 

 

 

Promotiefolders Latijn en Grieks

 

 

 

 

Folders Latijn: iets voor jou? en Grieks: iets voor jou?

 

Sinds het schooljaar 2012-2013 stelt de VLOT een promotiefolder voor Latijn ter beschikking van alle scholen, waarin wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. De folder kan worden gebruikt tijdens kennismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Met vele tienduizenden verkochte exemplaren is het duidelijk dat we daarmee tegemoetkomen aan een grote vraag van de leerkrachten Latijn. De tekst is kort en eenvoudig, de folder bevat foto's en cartoons, en de lay-out is op maat van de doelgroep: kinderen van het zesde leerjaar basisonderwijs. De folder telt 6 pagina's (A5-formaat) en wordt volledig in kleur gedrukt.

 

Je kunt de folder Latijn hier inkijken.

 

Tien jaar na de promotiefolder voor Latijn stelt de VLOT vanaf het schooljaar 2022-2023 ook een promotiefolder voor Grieks ter beschikking van alle scholen, waarin wordt uitgelegd wat er van het vak Grieks precies mag worden verwacht. De inhoud en de vorm van de folder voor Grieks sluiten aan bij de folder voor Latijn, zodat beide als het ware een geheel vormen. De tekst en de lay-out zijn eveneens op maat van de doelgroep: kinderen van het eerste leerjaar secundair onderwijs die al een jaar Latijn achter de rug hebben. Ook deze folder telt 6 pagina's (A5-formaat) en wordt volledig in kleur gedrukt.

 

Je kunt de folder Grieks hier inkijken.

 

Om organisatorische redenen worden deze folders slechts eenmaal per schooljaar aangeboden. Op die manier kunnen we de bestelling, druk en verzending van alle folders bundelen en de kostprijs zo laag mogelijk houden.

 

 

Praktische informatie

 

 

 

Bestelling

 

Bestellings- en annuleringsvoorwaarden

 

Algemene factuurvoorwaarden

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.