VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Nieuws >

 

 

 

Nieuwe regelgeving programmatienormen

 

 

 

 

Op 1 september 2024 treedt de nieuwe regelgeving over de programmatienormen in voege. Die bepaalt dat nieuw opgerichte studierichtingen binnen de 2 schooljaren minstens 5 leerlingen moeten tellen om ze te kunnen behouden. Voor heel wat studierichtingen, waaronder klassieke talen, is die termijn verlengd tot 3 schooljaren.


Studierichtingen waarin 2 opeenvolgende schooljaren geen leerlingen zitten, worden afgeschaft. Als een school die studierichtingen daarna opnieuw wil programmeren omdat er wel weer leerlingen zijn, geldt de minimumnorm van 5 leerlingen.


Deze nieuwe minimumnorm is een ernstige bedreiging voor de klassieke talen in het Vlaams onderwijs. Vooral kleinere of landelijk gelegen scholen en scholen met een minder klassieke traditie dreigen hun studierichtingen met Latijn en/of Grieks te zullen verliezen.


De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, Classica Vlaanderen en het Vlaams Talenplatform willen de handen in elkaar slaan om het debat aan te gaan met minister Weyts. We hopen hem ervan te overtuigen om de minimumnorm niet te laten gelden per afzonderlijke studierichting, maar per klasgroep van leerlingen die samen les hebben.


Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde bv. zijn soms immers kleine studierichtingen op zich, maar in de praktijk volgen die leerlingen samen de lessen Latijn, net zoals de leerlingen van Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde bv. ook samen les krijgen met de leerlingen van wetenschappen-wiskunde enz. Op zich zijn dat misschien allemaal studierichtingen met minder dan 5 leerlingen, maar in de klas zitten ze wel samen met 15 of 20 leerlingen. Er is dan ook geen enkele efficiëntiewinst te behalen door een van die afzonderlijke studierichtingen af te schaffen.


Bij een (her)programmering zouden scholen bv. kunnen aangeven hoe ze van plan zijn de nieuwe studierichting samen te zetten met bestaande studierichtingen om te verduidelijken dat een dun bevolkte studierichting niet noodzakelijk betekent dat die leerlingen ook daadwerkelijk apart les krijgen. Op die manier is er nog een toekomst voor het klassieketalenonderwijs.

 

Alle suggesties en argumenten die dit debat vooruit kunnen helpen, zijn welkom op info@vlot-vzw.be.