VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Tijdschrift >

 

 

 

Aankondigingen

 

 

 

 

Aankondigingen van alle mogelijke activiteiten in verband met de klassieke oudheid kunnen gratis worden opgenomen in de klassieke agenda in het tijdschrift Prora.


Daartoe moet alle nodige informatie worden bezorgd aan Franciska Wildenboer, de samensteller van die rubriek, per e-mail (agenda@vlot-vzw.be).

 

Aankondigingen voor de klassieke agenda moeten de samensteller ten laatste bereiken op: