VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Tijdschrift >

 

 

 

Advertenties

 

 

 

 

Het is mogelijk in het tijdschrift Prora advertenties te laten plaatsen voor producten, diensten of evenementen die op een of andere manier te maken hebben met de klassieke oudheid: schoolboeken, historische en culturele publicaties, films en documentaires, educatieve reizen, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, muziek- en balletvoorstellingen enz. Daardoor wordt op een eenvoudige manier rechtstreeks de doelgroep van de betreffende producten, diensten of evenementen bereikt.

 

De tarieven voor advertenties (in kleur) zijn als volgt:

 

AANTAL 1 nummer 2 nummers 3 nummers 4 nummers
KORTING basistarief 5 % korting 10 % korting 15 % korting
1/1 pagina A4 € 100,00 € 190,00 € 270,00 € 340,00
1/2 pagina A4 € 50,00 € 95,00 € 135,00 € 170,00

 

De kortingen worden toegekend indien het gaat om een advertentie die in opeenvolgende nummers van het tijdschrift Prora wordt gepubliceerd. Vanaf het vijfde opeenvolgende nummer wordt een permanente korting van 15 % toegekend op het basistarief.

 

Advertenties moeten aan de redactie worden bezorgd per e-mail (prora@vlot-vzw.be) in de vorm van een JPEG-bestand (in het juiste formaat) als bijlage.

 

Advertenties moeten de redactie ten laatste bereiken op:

 

 

Het aantal advertenties per nummer van het tijdschrift Prora is beperkt. De advertentieruimte wordt toegekend in volgorde van aanvraag.